News公司动态
关于我们
客户中心
电话:
0531-82375880
您当前的位置: 网站首页 > 公司动态 >2-苄氧基乙醇

2-苄氧基乙醇

发布时间: 2018-08-30

   2-苄氧基乙醇又称乙二醇单苄醚,是一种化学物质,其基本信息如下:
   
   CAS 号:     622-08-2
   分子式:     C9H12O2
   分子量:     152.1904
   密  度:     1.067g/cm3
   沸  点:     254.4°C at 760 mmHg
   闪  点:     108°C
   蒸汽压:     0.00895mmHg at 25°C
   安全说明:   S26:万一接触眼睛,立即使用大量清水冲洗并送医诊治。           

                S36:穿戴合适的防护服装。
   危险类别码: R22:吞咽有害。R36/37/38:对眼睛、呼吸道和皮肤有刺
                激作用。