News公司动态
关于我们
客户中心
电话:
0531-82375880

4-硝基苯乙胺盐酸盐

发布时间: 2018-09-04

    4-硝基苯乙胺盐酸盐又称2-(4-硝基苯基)乙胺盐酸盐;对硝基苯乙胺,主要用于医药中间体,其基本信息如下:
    CAS 号:     29968-78-3
    分子式:     C8H11ClN2O2
    分子量:     202.64
    熔  点:      200 °C (dec.)(lit.)
    性  状:     淡黄色结晶粉末
    溶解性:     溶解于甲醇
    储存条件:   0-6℃
   危险类别码:  36/37/38-40
    安全说明:   22-24/25-36-26

更多相关信息请点击“ 安徽德信佳生物医药有限公司”官网  www.dxjpharm.com