News公司动态
关于我们
客户中心
电话:
0531-82375880

6-甲基烟酸甲酯

发布时间: 2018-09-28

    6-甲基烟酸甲酯又称6-甲基吡啶-3-甲酸甲酯,主要用于医药中间体,其基本信息如下:
    CAS 号:       5470-70-2
    分子式:       C8H9NO2
    分子量:       151.16
    性  状:      无色澄清至淡黄色液体
    熔  点:      34-37 °C(lit.)
    沸  点:      160 °C106 mm Hg(lit.)
    密  度:      1.2023 (rough estimate)
    折射率:      1.5810 (estimate)
    闪  点:      218 °F
    储存条件:    冷藏
    危险类别码:  36/37/38
    安全说明:    26