News公司动态
关于我们
客户中心
电话:
0531-82375880

n-甲基-4-氯哌啶

发布时间: 2018-09-29

    n-甲基-4-氯哌啶又称4-氯-N-甲基哌啶,主要用于医药中间体,用于抗组胺类药如酮替芬、苯噻啶、氯雷他啶等的合成。其基本信息如下:
    CAS 号:       5570-77-4
    分子式:       C6H12ClN
    分子量:       133.62
    性  状:      无色透明油状液体
    熔  点:       160-165°C
    沸  点:       162°C(lit.)
    密  度:       1.02
    折射率:       1.4670-1.4710
    闪  点:       48 °C
    危险类别码:   10-34-36/38
    安全说明:     22-24/25-45-36/37/39-26-36-16