News公司动态
关于我们
客户中心
电话:
0531-82375880

3-羟基哌啶的性质

发布时间: 2018-10-10

    3-羟基哌啶又称3-哌啶醇,是一种化学物质,主要用作医药中间体,其基本信息如下:
    CAS 号:        6859-99-0
    分子式:        C5H11NO
    分子量:        101.15
    性  状:       白色至淡黄色结晶粉末
    熔  点:       56-60 °C
    沸  点:       67-69 °C (2 mmHg)
    闪  点:       >100°C
    溶解度:       ethanol: 0.1 g/mL, clear
    储存条件:     2-8°C
    危险类别码:   34-20/21/22-36/37/38
    安全说明:     26-36/37/39-45-27