News公司动态
关于我们
客户中心
电话:
0531-82375880

2-吡啶甲酸乙酯 厂家

发布时间: 2018-10-15

    2-吡啶甲酸乙酯又称乙基吡啶甲酯,是一种化学物质,主要用于化学试验。其基本信息如下:
    CAS 号:      2524-52-9
    分子式:      C8H9NO2
    分子量:      151.16
    性  状:     黄色澄清液体
    熔  点:      2 ℃(lit.)
    沸  点:      240-241 °C(lit.)
    密  度:      1.119 g/mL at 25 °C(lit.)
    折射率:      n20/D 1.511(lit.)
    闪  点:      225 °F
    储存条件:    2-8°C
    危险类别码:  36/37/38
    安全说明:    26-36