News公司动态
关于我们
客户中心
电话:
0531-82375880

2-苄氧基乙醇的性质

发布时间: 2018-10-17

    2-苄氧基乙醇又称苄基乙二醇,主要用于用于活性亚甲基化合物和醇的无碱铱催化直接烷化。其基本信息如下:
    CAS 号:        622-08-2
    分子式:        C9H12O2
    分子量:        152.19
    性  状:       无色澄清液体
    沸  点:        265 °C(lit.)
    密  度:        1.071 g/mL at 25 °C(lit.)
    折射率:        n20/D 1.521(lit.)
    闪  点:        110 °C
    储藏条件:     低温干燥
    危险类别码:    22-36/37/38
    安全说明:      26-36-37/39