News公司动态
关于我们
客户中心
电话:
0531-82375880

2-恶唑烷酮 厂家

发布时间: 2018-10-19

   2-恶唑烷酮又称2-噁唑铜,是一种化学物质,主要用于有机中间体。其基本信息如下:
    CAS 号:       497-25-6
    分子式:       C3H5NO2
    分子量:       87.08
    性  状:      类白色至棕黄色结晶粉末
    熔  点:      83-87 °C(lit.)
    沸  点:      220 °C48 mm Hg(lit.)
    密  度:      1.2736 (rough estimate)
    折射率:      1.4940 (estimate)
    闪  点:      220°C/48mm
    储存条件:    室温低于30°C
    危险类别码:  22-36-43-40-36/37/38
    安全说明:    26-36/37-37-36