Product产品展厅
产品展示
产品中心
客户中心
电话:
0531-82375880
2-苄氧基溴乙烷
 • 品牌:德信佳
 • 产地:安徽太和
 • 货号:55265225
 • cas:1462-37-9
 • 价格: ¥4000/千克
 • 发布日期: 2020-01-08
 • 更新日期: 2023-09-28
产品详请
产地 安徽太和
货号 55265225
品牌 德信佳
用途 医药中间体
型号 1462-37-9
CAS编号 1462-37-9
别名 苄基2-溴乙醚;
规格 97
级别 医药级
外观性状 浅黄色液体
重金属 20ppm
英文名称 UHFFFAOYSA-N; benzyl 2
纯度 ≥97%%
分子式 C9H11BrO

1462-37-9 苄基2-溴乙基醚

3D结构式查看

 • CAS:1462-37-9

 • 分子式:C9H11BrO

 • 分子量:215.09

 • 中文别名苄基2-溴*; ((2-溴乙氧基)甲基)苯; 苄基-2-溴乙基醚; 1-((2-溴乙氧基)甲基)苯; 2-苄氧基溴乙烷; 苄基 2-溴乙基醚; 苄基 2-溴*; 苯基-2-溴乙基醚; 苄基2-溴乙基醚; 2-苄氧基溴乙烷,97%; 2-苄氧基溴乙烷(芜地溴胺中间体); 1-溴-2-苄氧基乙烷;收起

 • 英文别名FWOHDAGPWDEWIB-UHFFFAOYSA-N; benzyl 2-bromoethyl ether, 97%; I01-5048; MOLPORT-001-792-925; TC-069510; benzyl 2-bromoethyl ether; benzyloxyethyl bromide; B2817; (2-bromoethoxymethyl)benzene; 2-benzyloxy-1-bromoethane; AKOS000169799; AC1L2KLV; 2-bromoethoxymethylbenzene; AC1Q280H; FT-0083220; SBB064526; benzyl2-bromoethylether; 75718-EP2308880A1; (2-bromo-ethoxymethyl)-benzene; AJ-32415; 2-bromoethyl phenylmethyl ether; 75718-EP2305672A1; bromoethyl benzyl ether; 462b379; RW2110; (2-bromoethoxymethyl)-benzene; 1-((2-bromoethoxy)methyl)benzene; 2-bromoethylbenzyl ether; 2-(benzyloxy)-ethylbromide; AS-11483; mfcd01321307; ST24032009; CJ-07323; CTK3J0506; ZINC2004005; ((2-bromoethoxy)methyl)benzene; 2-bromoethoxymethyl-benzene; ACT08864; bromoethoxymethylbenzene; benzyl bromoethyl ether; AN-49257; (2-bromoethyl)benzyl ether; CJ-30951; SCHEMBL146520; AK-47866; TRA-0185263; M-6875; CS-W007388; benzyl(2-bromoethyl)ether; SY021677; 2-(benzyloxy)bromoethane; 2-benzyloxyethyl bro-mide; AB0005188; KSC490K0N; ether, benzyl 2-bromoethyl; benzyl-(2-bromoethyl)ether; (2-bromo-ethyoxymethyl)-benzene; 4CH-005895; 1-benzoxy-2-bromethane; J-008205; 1-benzyloxy-2-bromoethane; benzyloxyethylbromide; SC-57855; benzene, ((2-bromoethoxy)methyl)-; KS-00000FQB; ACMC-1BX9E; 1-bromo-2-benzyloxyethane; 2-bromoethyl-benzylether; DB-002372; RTC-069510; 2-benzyloxy-ethylbromide; benzyl (2-bromoethyl)ether; (2-bromo-ethoxymethyl)benzene; [(2-bromoethoxy)methyl]benzene; 2-benzyloxyethyl bromide; [(2-bromoethoxy)methyl]benzene #; AM86611; benzene, [(2-bromoethoxy)methyl]-; OR027185; DTXSID30163298; benzyl 2-bromoethyl ether or 2-benzyloxy-1-bromoethane; 2-Bromoethylphenylmethyl ether; 1-(Benzyloxy)-2-bromoethane; 1-[(2-Bromoethoxy)methyl]benzene; 2-(Benzyloxy)ethyl bromide; 2-(Benzyloxy)-1-bromoethane; Ether,benzyl 2-bromoethyl (7CI,8CI); 2-Bromoethyl benzyl ether; Benzyl 2-bromoethyl ether, 97 % (GC);收起

物化数据

 • 外观与形状:透明 无色至淡黄色 液体

 • 密度:1.36

 • 沸点:254℃

 • 折射率:1.541

 • 闪光点:113 oC

 • PSA:9.23000

 • LOGP:2.59810

安全信息危险性符号(GHS) 警示词警告危险性描述H302 吞咽有害。 防范说明

预防措施:P264 作业后 清洗。
P270 使用本产品时不要进食、饮 水或吸烟。
事故响应:P301+P312 如误吞咽: 如感觉不适,呼叫中心/ 医生
P330 漱口。
废弃处置:P501 按当地法规处置内装物/容器。

更多 海关编码29093090危险品标志Xn 危险品运输编码UN 3334危险类别码R22 安全说明24/25